Sẽ tiếp tục đơn giản các thủ tục hành chính về cư trú

28/02/2019 13:50 PM

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bạc Liêu, thời gian quy định đối với việc cấp, nhập hộ khẩu còn dài. Cử tri đề nghị rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục để tạo thuận lợi cho người dân.

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời cử tri tỉnh Bạc Liêu như sau:

Theo quy định của Luật Cư trú, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của công dân, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan Công an phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trong thời hạn 7 ngày làm việc phải trả kết quả tách sổ hộ khẩu; trong thời hạn 3 ngày làm việc giải quyết cấp giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu, cấp sổ tạm trú cho công dân đăng ký tạm trú.
Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng cải tiến, đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú như:

- Phối hợp tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tuất/hỗ trợ mai táng phí. Trong đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện tối đa không quá 8 ngày; xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của Công an cấp xã tối đa không quá 4 ngày;

- Phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, thời gian giải quyết cả 3 thủ tục này không quá 20 ngày làm việc.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú để tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện quyền tự do cư trú đi lại và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ khẩu.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn