Chủ DN phải tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

12/02/2019 08:54 AM

Công ty TNHH Điện tử NARET (Hưng Yên) hoạt động trong ngành hóa chất, số lượng nhân viên dưới 10 người, 100% nhân viên đã được huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Điện tử NARET hỏi, Công ty có phải thực hiện huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn luyện riêng về an toàn, vệ sinh lao động hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động với huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy định.

Như vậy, người lao động của Công ty TNHH Điện tử NARET đã được huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất vẫn phải được huấn luyện theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn