Các chế độ ưu đãi đối với thanh niên xung phong

04/02/2019 08:39 AM

Thanh niên xung phong, không phân biệt thời kỳ, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được hưởng các chế độ ưu đãi của người có công với cách mạng.

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị quan tâm đến đối tượng là cựu thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bởi hiện nay đối tượng này còn rất ít, tất cả đều đã cao tuổi (từ 81 tuổi trở lên) mà chưa được hưởng chế độ gì.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri thành phố Đà Nẵng như sau:

Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (trong đó có thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp) được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999; Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Trợ cấp hàng tháng; trợ cấp một lần, BHYT, mai táng phí.

Thanh niên xung phong, không phân biệt thời kỳ, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được hưởng các chế độ ưu đãi của người có công với cách mạng.

Theo quy định hiện hành về thủ tục, hồ sơ xét giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong thực hiện tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn