Xử lý C/O đối với các tờ khai thuộc diện quản lý nhập khẩu

21/01/2019 14:43 PM

Liên quan đến nộp C/O đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, mới đây Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 7 và điểm b, khoản 4, Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với trường hợp nộp C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt (C/O mẫu D, E, AK,...) nhưng C/O không được cấp đúng quy định về thể thức: Nếu cơ quan Hải quan không có nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O (C/O được truyền qua hệ thống một cửa quốc gia hoặc C/O có thể kiểm tra được trên trang điện tử của cơ quan cấp hoặc C/O cấp bản giấy nhưng cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tính hợp pháp) thì báo cáo Tổng cục Hải quan tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền để xác định hàng hóa có đủ điều kiện áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, hàng hóa được giải phóng/thông quan theo quy định.

Đối với trường hợp nộp C/O không nhằm áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, không có mẫu dấu, chữ ký hoặc quy định về thể thức để kiểm tra, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện kiểm tra xác định xuất xứ theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC, trong đó tập trung kiểm tra các thông tin khai báo trên hồ sơ hải quan về hành trình lô hàng, thông tin về người xuất khẩu, người nhận thanh toán,... để xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Trong trường hợp có căn cứ nghi ngờ về xuất xứ khai báo trên C/O, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC và báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn