Hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

16/01/2019 16:07 PM

Gửi vướng mắc về Bộ Tài chính, Sở Tài chính Hải Dương đề nghị hướng dẫn trường hợp địa phương xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC, viên chức trong đó quy định việc hỗ trợ tiền ăn, tiền ngủ, đi lại tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, không bố trí tại cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thì có sai quy định hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định: Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện.

Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tập tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghĩ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ.

Điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36 quy định: các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng thực hiện, cụ thể là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC, viên chức những nội dung chi sau:

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ, nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có); chi hỗ trợ đối với CBCC, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Cơ quan đơn vị cử CBCC, viên chức đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí đi lại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC chi hỗ trợ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 nêu trên.

Do vậy, căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Hải Dương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả hỗ trợ tiền ăn, tiền ngủ, tiền đi lại tập trung đối với CBCC, viên chức theo đúng quy định.

H.Vân

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn