Các chính sách ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp ngành y tế

04/01/2019 09:56 AM

Hiện nay Chính phủ chưa có chính sách tín dụng ưu đãi áp dụng riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có thể được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

Công ty cổ phần Y Dược Bằng An đang hoạt động trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh (phòng khám đa khoa). Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, tính đến thời điểm hiện tại có các chính sách nào hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp ngành y tế phát triển nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô máy móc để phục vụ nhân dân không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Hiện nay, Chính phủ chưa có chính sách tín dụng ưu đãi áp dụng riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trường hợp Công ty cổ phần Y Dược Bằng An có đủ tiêu chuẩn xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì có thể được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ khi vay vốn tại tổ chức tín dụng như:

- Được Quỹ Bảo lãnh tín dụng địa phương bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Được hưởng lãi suất ưu đãi theo chính sách lãi suất đối với 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định tại mục 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Công ty cổ phần Y Dược Bằng An cần làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng, Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể về chính sách tín dụng mà doanh nghiệp được hưởng khi vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn