Phát điện để bán điện có được miễn trừ giấy phép hoạt động?

03/01/2019 10:36 AM

Công ty cổ phần Oilgastech dự kiến đầu tư hệ thống phát điện để bán điện duy nhất cho 1 khách hàng với công suất 7 MW. Nhu cầu điện của khách hàng 10 MW. Hệ thống của Công ty có đấu nối với lưới điện phân phối nhưng chỉ đồng bộ và không bán điện lên lưới. Phần điện thiếu (3MW) còn lại khách hàng sẽ mua từ điện lưới.

Công ty đã tham khảo Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 tuy nhiên chưa thấy quy định rõ về vấn đề này. Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời doanh nghiệp, Công ty cổ phần Oilgastech hỏi, Công ty có phải xin giấy phép phát điện không?

Về vấn đề này, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực tại Điều 34 Luật Điện lực; căn cứ hướng dẫn về các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 và tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/12/2018 và thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BCT), dự án nhà máy điện nêu trong kiến nghị của Công ty cổ phần Oilgastech sẽ thực hiện hoạt động phát điện để bán điện cho các tổ chức, cá nhân khác với mức công suất trên 1 MW nên không thuộc trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Trước khi đi vào vận hành thương mại, chủ đầu tư dự án cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2018/TT-BCT và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn