Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp?

14/12/2018 10:28 AM

Trường hợp cần thiết, người nước ngoài, gồm Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. Căn cứ Nghị định 82/2018/NĐ-CP, Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 2/7/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 946/BQL-QLLĐ thông báo chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tạm trú cho người nước ngoài tại các vị trí công việc gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam hỏi, trường hợp người nước ngoài là lao động kỹ thuật, cụ thể như vị trí công việc, chức danh công việc lao động kỹ thuật kỹ thuật khuôn, lao động kỹ thuật quản lý kỹ thuật điện tử, lao động kỹ thuật kỹ thuật phun đúc nhựa thì có được đăng ký tạm trú trong khu công nghiệp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định, trường hợp cần thiết người nước ngoài (gồm: Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã quy định các trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài.

Trường hợp cần thiết, đề nghị Công ty tham khảo thêm ý kiến Bộ Công an để được hướng dẫn về vấn đề tạm trú và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn các nội dung liên quan đến vấn đề lao động người nước ngoài.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn