Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận với tài sản gắn liền với đất

28/11/2018 16:03 PM

Công trình xây dựng thuộc trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (TPHCM) là chủ đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình” và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2015 đến nay.

Công trình có quy mô: Tuyến ống phân phối khí thấp áp công suất 1 triệu m3 khí/ngày đêm với đường kính ống vận chuyển khí thấp áp là 3 inchs, 6 inchs và 10 inchs được chôn ngầm với chiều sâu 1,5 – 2,5 m; tổng chiều dài khoảng 2,5 km và Trạm phân phối khí LGDS Tiền Hải với diện tích 2 ha (bao gồm các hạng mục công trình: Mái che; trạm nạp CNG, nhà đặt máy nén khí; nhà kho + xưởng sửa chữa; nhà đặt máy phát điện; nhà để xe; giá đỡ ống; bể chứa dầu; trạm đo đếm; nhà bảo vệ và nhà văn phòng).

Trong quá trình thực hiện, Công trình đã hoàn thiện các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đất, được bàn giao đất, được cấp Giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đề nghị giải đáp, tuyến ống phân phối khí thấp áp và các hạng mục công trình nêu trên có phải là tài sản gắn liền với đất hay không? Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất như thế nào?

Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 104 Luật Đất đai thì công trình xây dựng thuộc trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).

Khoản 10, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định, “Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác”.

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tổ chức trong nước tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Điều 35 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định, các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu.

Căn cứ các quy định nêu trên thì công trình gồm tuyến ống phân phối khí thấp áp và trạm phân phối khí LGDS Tiền Hải thuộc loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nếu Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, công trình đã hoàn thành xây dựng theo quy định, Công ty có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất, trong đó mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình thì Công ty được cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp công trình này thuộc quy định tại Điều 35 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn