Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng với viên chức

24/11/2018 08:30 AM

Trường Tiểu học 8/4 (Sơn La) nơi ông Trần Thanh Hoài công tác có một giáo viên được UBND huyện ra quyết định điều động từ Huyện Đoàn sang từ tháng 8/2016, là viên chức hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tuy nhiên từ lúc được điều động về đến nay, giáo viên không giảng dạy được do bị bệnh phải điều trị dài ngày, hiện nay bệnh vẫn không thuyên giảm và không tiếp tục công việc được.

Ông Hoài hỏi, Nhà trường muốn làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên trên có đúng thẩm quyền không, hay UBND huyện phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Nội dung ông Trần Thanh Hoài hỏi căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Hướng dẫn số 1242/HD-SNV ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ Sơn La về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh.

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định, đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ, Khoản 1, Điều 29 Luật Viên chức.

Theo đó, tại Điểm c, Khoản 1, Điều 29 Luật Viên chức quy định: “1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:…

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục…”.

Việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Mục 6, Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1242/HD-SNV ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ Sơn La: “Các đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức nhưng chưa có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, trước khi chấm dứt hợp đồng làm việc phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp”.

Đối chiếu với các quy định trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 8/4 sẽ thực hiện việc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức sau khi có ý kiến nhất trí bằng văn bản của UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), đồng thời người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cáo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn