Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn xác định đơn giá cho khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng

29/10/2018 14:23 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc hướng dẫn xác định đơn giá cho khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 65/CV-TTr ngày 20/9/2018 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn xác định đơn giá cho khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, theo nội dung Công văn số 65/CV-TTr, trong hợp đồng các bên thỏa thuận xác định đơn giá mới cho những khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên, trong nội dung Công văn số 65/CV-TTr không nêu chi tiết về các thỏa thuận trong hợp đồng đối với việc xác định đơn giá mới cho những khối lượng phát sinh, cũng như thỏa thuận về phạm vi áp dụng tỷ lệ giảm giá khi dự thầu của nhà thầu.

Do đó, Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để hướng dẫn việc áp dụng tỷ lệ giảm giá đối với đơn giá mới (chưa có trong hợp đồng) cho những khối lượng phát sinh. Tuy nhiên về nguyên tắc, khi áp dụng tỷ lệ giảm giá thầu phải theo cùng một tiêu thức.

Tuyết Hạnh

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn