Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Địa phương thực hiện chi tiếp khách theo quy định nào?

21/09/2018 08:31 AM

Chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính và quy định của HĐND cấp tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nhàn làm kế toán tại UBND xã thuộc tỉnh Ninh Bình. Năm 2010, tỉnh ban hành Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND quy định về chế độ chi hội nghị, công tác phí và tiếp khách. Năm 2017, tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về chế độ chi hội nghị và công tác phí, trong đó bãi bỏ các quy định tại Nghị quyết 28/2010/NQ-HĐND.

Bà Nhàn hỏi, hiện đơn vị bà có được phép chi tiếp khách theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính hay không? Bà có tham khảo ý kiến cơ quan cấp trên thì được trả lời là tỉnh chưa có hướng dẫn thì không được chi hoặc vẫn áp dụng theo mức nêu tại Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND đã bị bãi bỏ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 6/1/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. Thông tư này đến nay vẫn còn hiệu lực thi hành.

Tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 01/2010/TT-BTC quy định: “Căn cứ khả năng ngân sách và giá cả thực tế: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND tỉnh quy định mức chi thực tế đối với việc tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương thực hiện cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư này.

Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì đón đoàn căn cứ mức chi tối đa quy định tại Thông tư này; căn cứ đề án đón đoàn (thành phần đoàn, địa điểm tổ chức đón đoàn, khả năng tận dụng nhà khách, phương tiện đi lại và cơ sở vật chất sẵn có để phục vụ khách...) quyết định mức chi thực tế (có hoá đơn hợp pháp, hợp lệ) nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư này, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí và trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thầm quyền giao”.

Theo quy định trên, chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính và quy định của HĐND cấp tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn