Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Cần làm rõ việc khai thông tin trên Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng

18/09/2018 08:36 AM

Liên quan đến việc khai một số chỉ tiêu thông tin trên Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (mẫu số 01), ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ cần làm rõ việc khai thông tin trên Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng.

CBCC Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Tổng phân tích của Tổng cục Hải quan, các DN sẽ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa trước, sau đó lấy thông tin của Giấy đăng ký để làm thủ tục hải quan. Do vậy, việc quy định người khai hải quan phải khai thông tin về số tờ khai hàng hóa nhập khẩu trên Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng là không phù hợp.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Hải quan, thông tin về “vận đơn (Bill of Lading) số:…” trong một số trường hợp không có.

Chẳng hạn như: Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hành hóa mua bán giữa khu phi thuế quan với nội địa, hàng hóa nhập khẩu di người nhập cảnh mang theo đường hành lý. Tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể DN không phải nộp vận đơn trong các trường hợp trên.

Theo Tổng cục Hải quan, trên thực tế các thông tin về số vận đơn, số tờ khai hải quan trên Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không làm ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa nhập khẩu, không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và cơ quan Hải quan.

Do vậy, để tạo thuận lợi cho việc làm thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân khai thông tin về số vận đơn, số tờ khai hải quan trên Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu như sau: Trường hợp lô hàng không có vận đơn hoặc chưa có số tờ khai hải quan thì tổ chức, cá nhân không phải khai các thông tin này trên Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn