Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Đối tượng được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

11/09/2018 09:05 AM

Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu bổ sung quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho cán bộ, viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo ý kiến cử tri, Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định Tổ chức phát triển quỹ đất được thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; Khoản 9, Điều 2 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cũng quy định Tổ chức phát triển quỹ đất được thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Điều 9 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Điều 15 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định, cán bộ, công chức, viên chức không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá trừ công chức, viên chức làm việc cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho cán bộ, viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Điều 10; Khoản 12, Điều 5 và Khoản 1, Điều 18 của Luật quy định về tiêu chuẩn đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản (bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản), hình thức hành nghề đấu giá viên tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Khoản 2, Điều 15 của Luật cũng quy định, người đang là cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường hợp là công chức, viên chức được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá để làm việc cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Như vậy, Trung tâm phát triển quỹ đất không phải là tổ chức đấu giá tài sản và không được cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Do đó, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất không thuộc trường hợp được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn