Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chưa có quyết định phê duyệt dự án, bố trí vốn như nào?

13/06/2018 14:24 PM

Đơn vị ông Phan Xuân Dũng (Đắk Nông) đang thực hiện 1 dự án về công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư ngân sách địa phương (dự án không có cấu phần xây dựng). Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu để khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Tuy nhiên theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu thì điều kiện để chỉ định thầu thì phải đáp ứng điều kiện là: "Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu".

Ông Dũng hỏi, trong trường hợp này khi dự án chưa được phê duyệt và vốn chưa được bố trí thì việc bố trí vốn ở đây được hiểu như thế nào? Phải lập dự toán trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt hay chủ đầu tư tự phê duyệt dự toán?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong những điều kiện để được áp dụng hình thức chỉ định thầu là đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Theo đó, đối với những gói thầu thực hiện khi chưa có Quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ vào nguồn vốn được bố trí trong giai đoạn chuẩn bị dự án để đối chiếu với quy định nêu trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn