Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hải quan trả lời về việc cộng thêm phí vào giá tính thuế

31/05/2018 08:18 AM

Theo phản ánh của Công ty TNHH quốc tế CY Tín (Hà Nội), sau khi Thông tư 39/2015/TT-BTC được ban hành đã có nhiều văn bản hướng dẫn, tuy nhiên các doanh nghiệp chưa được hải quan địa phương hướng dẫn việc đưa phí D/O (phí chứng từ), phí vệ sinh container... vào khoản điều chỉnh cộng trong trị giá tính thuế.

Qua tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp thì 100% các phí này doanh nghiệp chưa thực hiện khai báo trong trị giá tính thuế trên tờ khai hải quan.

Theo quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp thì chỉ các khoản phí không có thuế GTGT (thu hộ hãng tàu nước ngoài) là phù hợp với các khoản điều chỉnh cộng được quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Theo ý kiến của Công ty, các khoản đã có thuế GTGT không thuộc các phí điều chỉnh cộng vì đây được coi là phí local charges (phí nội địa), nếu đưa các phí như D/O, vệ sinh container,... vào khoản điều chỉnh cộng trong trị giá tính thuế là không phù hợp và doanh nghiệp phải đóng hai lần thuế GTGT.

Do đó, việc ban hành Thông tư và các văn bản hướng dẫn cần nhất quán, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất để giải quyết việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, trường hợp Thông tư số 39/2015/TT-BTC chưa hướng dẫn chi tiết các khoản điều chỉnh cộng thì Tổng cục Hải quan cần rà soát và có văn bản hướng dẫn cụ thể để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện, đồng thời không xem xét hồi tố truy thu thuế và các khoản phạt doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do thực tế hàng hóa nhập khẩu đã được sản xuất và tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu đi nước ngoài, hiện doanh nghiệp hạch toán các khoản truy thu và phạt vi phạm như thế nào.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH quốc tế CY Tín đề nghị cơ quan chức năng xem xét và có hướng dẫn cụ thể tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu: Chỉ thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu các khoản chi phí này thuộc khoản điều chỉnh cộng quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015.

Về hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các trường hợp các khoản chi phí này đã được khai báo là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu: Tổng cục Hải quan tiếp thu phản ánh của Công ty, đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sớm có văn bản hướng dẫn.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn