Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đáp án Câu 6 là A

08/05/2018 07:01 AM

Căn cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Câu 7. Trong ngày nghỉ hằng năm, lương của người lao động được tính như thế nào?

A. Không được tính lương.

B. Được hưởng 100% tiền lương.

C. Được hưởng 400% tiền lương.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,709

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn