Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đáp án Câu 2 là A

08/05/2018 07:05 AM

Căn cứ Điều 3 của Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Câu 3. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là bao nhiêu?

A. Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

B. Không được thấp hơn mức lương cơ sở.

C. Không được thấp hơn mức 4.000.000 đồng/tháng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn