Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đấu thầu

12/02/2018 14:14 PM

Công ty cả ông Đỗ Xuân Trường (Hà Nội) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc. Hiện Công ty đang triển khai thực gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn (gửi báo giá tới 3 nhà thầu có đủ năng lực). Vậy, khi ký hợp đồng có phải làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 66 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

Theo hướng dẫn tại Mục 9 Chương I Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau:________[Ghi giá trị và biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho phù hợp].

Theo đó, việc thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 47,112

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn