File Excel tính khấu hao tài sản cố định

02/02/2018 09:48 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên về File Excel tính khấu hao tài sản cố định (kèm theo hướng dẫn sử dụng).

File Excel tính khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định

Với File Excel này sẽ giúp người dùng tính khấu hao tài sản cố định, hỗ trợ theo dõi danh sách còn hoặc hết khấu hao, giá trị khấu hao từng tháng,… một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Hướng dẫn sử dụng File Excel tính khấu hao tài sản cố định

Bước 1: Cập nhật dữ liệu vào bảng tính khấu hao tài sản cố định, cập nhật bằng tay vào các cột dưới đây:

- Cột Số thứ tự: Lúc có tài sản mới thì bạn nhập số thứ tự tiếp theo.

- Cột Tên tài sản: Nhập theo tên của sản phẩm hoặc tên tóm tắt sao cho bạn dễ nhớ được sản phẩm.

- Cột Mã tài sản: Quản lý tài sản theo mã rút gọn sẽ giúp bạn làm được nhiều thứ hơn ở các báo cáo quản lý tài sản khác.

- Cột Nhóm: Phân loại nhóm giúp phục vụ mục đích quản lý (tùy theo nhu cầu mà bạn điền vào cột này).

- Cột Nguyên giá (VND): Tổng số tiền bạn phải chi ra để có được tài sản đó.

- Cột Thời gian khấu hao (năm): Bạn xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

- Cột Ngày bắt đầu Khấu hao: Là thời gian tài sản cố định bắt đầu đưa vào sử dụng.

Bước 2: Xem báo cáo tình hình khấu hao tài sản cố định trên File Excel, nhập số tháng và số năm cần xem báo cáo. Thông tin về giá trị khấu hao tài sản cố định sẽ tự động tính toán gồm:

- Dữ liệu số khấu hao lũy kế cuối kỳ.

- Dữ liệu số khấu hao kỳ này.

- Dữ liệu số khấu hao lũy kế đầu kỳ.

Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định, trong File Excel này, phương pháp tính khấu hao dựa vào:

- Phương pháp tính chính xác theo từng ngày

- Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng

- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = Nguyên giá của tài sản cố định/Thời gian sử dụng

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

- Nếu thời gian sử dụng hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản cố định.

- Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.

Theo Giasuketoantruong.com

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn