Quy định xét hộ nghèo

18/12/2017 08:23 AM

Theo phản ánh của ông Nguyễn Trọng Trung, do hoàn cảnh gia đình, hiện tại mẹ con ông phải thuê nhà và sinh sống tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông Trung hỏi, gia đình ông có được xem là hộ nghèo và có được hưởng chế độ nào không?

Về vấn đề này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với hộ thoát nghèo và Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định về tiêu chuẩn để xét hộ nghèo như sau:

Quy định về điều kiện cư trú

Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy định về tiêu chí đo lường nghèo giai đoạn 2016 - 2020

- Tiêu chí về thu nhập

Chuẩn nghèo về thu nhập: 1.200.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.400.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị;

- Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản:

Các dịch vụ xã hội cơ bản (5 dịch vụ) gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin;

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản bao gồm 10 chỉ số: (1) Trình độ giáo dục của người lớn; (2) Tình trạng đi học của trẻ em; (3) Tiếp cận các dịch vụ y tế; (4) Bảo hiểm y tế; (5) Chất lượng nhà ở; (6) Diện tích nhà ở bình quân đầu người; (7) Nguồn nước sinh hoạt; (8) Loại hố xí/nhà tiêu; (9) Sử dụng dịch vụ viễn thông; (10) Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Quy định về chuẩn hộ nghèo đa chiều

Hộ nghèo ở khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1.200.000 đồng trở xuống;

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.200.000 đồng đến 1.600.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (thiếu hụt 30/100 tổng điểm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên).

Hộ nghèo ở khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 1.400.000 đồng trở xuống;

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.400.000 đồng đến 1.800.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên (thiếu hụt 30/100 tổng điểm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên).

Việc xét hộ nghèo được thực hiện theo thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đối với trường hợp hộ gia đình có phát sinh khó khăn đột xuất thì làm giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo mẫu số 1a phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH), có xác nhận của trưởng khu/ấp nơi cư trú và nộp trực tiếp đến UBND cấp xã để được xem xét, giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,164

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn