Chế độ BHYT với công chức sống tại vùng đặc biệt khó khăn

13/12/2017 08:53 AM

Ông Ngô Thanh Đoàn (Quảng Nam) là công chức, nơi khám chữa bệnh ban đầu là tuyến tỉnh, hưởng mức quyền lợi 80%. Ông Đoàn hiện sống tại vùng đặc biệt khó khăn, được cấp thẻ BHYT miễn phí khám chữa bệnh 100% tại tuyến huyện.

Ông Đoàn muốn biết, ông bị bệnh tiểu đường, phải đi khám chữa bệnh hàng tháng, vậy ông có được chuyển mã số BHXH sang hưởng mức quyền lợi 100% và nơi khám chữa bệnh ban đầu vẫn là tuyến tỉnh không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật BHYT, một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định và được hưởng mức quyền lợi của đối tượng mang mã quyền lợi hưởng cao nhất.

Theo thứ tự, nhóm người lao động đứng trước nhóm người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy, ông phải tham gia BHYT theo nhóm người lao động và được hưởng mức quyền lợi 100% của đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đi khám, chữa bệnh BHYT đúng nơi quy định.

Trường hợp ông đi khám, chữa bệnh đúng quy định thì được quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi và mức hưởng trên thẻ BHYT.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn