Có được cộng dồn thời gian công tác để nâng bậc lương?

07/12/2017 08:57 AM

Bà Nguyễn Thị Lý (nguyenlydbp@... ) được nhận vào làm giáo viên mầm non một trường công lập. Bà Lý vào biên chế, hưởng lương trình độ đại học, bậc 1, hệ số 2,34 được 9 tháng thì xin thôi việc, bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Sau thời gian nghỉ 2 năm, bà Lý xin việc ở trường khác. Thời gian hưởng lương bậc 1, hệ số 2,34 của bà ở đơn vị mới đến nay được 2 năm 7 tháng.

Bà Lý hỏi, bà có được cộng dồn thời gian giữ bậc hiện nay với thời gian giữ bậc trước đây cho đủ thời gian 3 năm để xét nâng lương thường xuyên lên bậc 2 vào tháng 11/2017 này không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Lý hỏi như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ thì thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức các chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư này quy định, đối với viên chức phải đạt 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lý, cách đây 2 năm 7 tháng bà được tuyển dụng vào một trường mầm non công lập, xếp lương trình độ đại học bậc 1, hệ số 2,34. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì bà Lý phải đủ thời gian giữ bậc 1 đủ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên mới được xét nâng bậc lương thường xuyên.

Mặc dù, trước khi được tuyển dụng vào trường mầm non công lập hiện nay, bà Lý đã có thời gian làm việc, hưởng lương bậc 1, hệ số 2,34 và đóng BHXH ở một cơ sở giáo dục mầm non công lập khác, nhưng đã thôi việc, không phải là trường hợp giáo viên chuyển công tác, hoặc điều động, luân chuyển từ trường mầm non công lập này sang trường mầm non công lập khác, do đó bà Lý không được bảo lưu thời gian giữ bậc lương ở đơn vị cũ, không thuộc trường hợp được cộng nối thời gian đã làm việc trước đây để tính thời gian nâng bậc lương thường xuyên ở đơn vị mới.

Thời gian bà Lý đã đóng BHXH bắt buộc tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trước đây, nếu chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, sẽ được cộng dồn với thời gian đóng BHXH bắt buộc hiện nay để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn