Quy định về nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu

02/12/2017 08:12 AM

Bà Đỗ Thị An (Bắc Giang) là giảng viên, hưởng lương chuyên viên chính bậc 6/8, hệ số 6,1 từ ngày 1/9/2016. Đến ngày 1/9/2019, bà đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên. Theo quy định, bà sẽ có thông báo nghỉ hưu vào tháng 6/2019, nghỉ hưu ngày 1/1/2020. Bà An hỏi, trường hợp của bà có được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Đỗ Thị An như sau:

Theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp bà Đỗ Thị An đang hưởng lương chuyên viên chính bậc 6/8, hệ số 6,1 từ ngày 1/9/2016. Theo Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ lương chuyên viên chính bậc 6/8, đến ngày 1/9/2019 bà An sẽ được xét nâng lương ngạch chuyên viên chính bậc 7/8.

Theo quy định, bà An sẽ có thông báo nghỉ hưu vào tháng 6/2019, để nghỉ hưu vào ngày 1/1/2020. Như vậy, trong khoảng thời gian từ khi bà An có thông báo nghỉ hưu (tháng 6/2019) đến trước ngày nghỉ hưu (1/1/2020), tại các thời điểm tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2019 bà An còn thiếu từ 3 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/9/2019, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Nếu đến thời điểm bà An có thông báo nghỉ hưu (tháng 6/2019) mà quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ về nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghị hưu vẫn còn hiệu lực, không bị sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi một văn bản quy phạm pháp luật khác, thì bà An thuộc diện được nâng một bậc trước thời hạn 12 tháng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn