Thủ tục chứng minh cha mẹ vợ là người phụ thuộc

10/11/2017 08:04 AM

Ông Nguyễn Ngọc Chánh (TPHCM) có nộp cho công ty bộ hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha vợ và mẹ vợ. Cha, mẹ vợ của ông đều là nông dân, nay tuổi đã cao, không có việc làm và không có thu nhập.

Hồ sơ ông Chánh nộp cho công ty gồm: Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc; Bản chụp giấy Chứng minh nhân dân của cha vợ và mẹ vợ; Giấy khai sinh của vợ (chứng minh quan hệ vợ chồng); Giấy đăng ký kết hôn của ông và vợ; Sổ hộ khẩu của cha vợ, mẹ vợ.

Tuy nhiên, công ty yêu cầu ông phải bổ sung thêm giấy xác nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng mới được đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Ông Chánh hỏi, việc công ty yêu cầu thêm giấy xác nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng có đúng với quy định không? Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh của ông như vậy đã phù hợp chưa? Nếu chưa phù hợp thì ông phải bổ sung thêm giấy tờ gì?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d, đ, e, g; Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“d) Người phụ thuộc bao gồm:…

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này.

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các Tiết d.2, d.3, đ.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.l) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng”.

“e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại Tiết đ.1.1, Điểm đ, Khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)”.

“g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:…

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp ông đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha vợ, mẹ vợ ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của Điểm g.3 nêu trên không cần bổ sung giấy xác nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng như đối tượng khác (g.4).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn