Hướng dẫn mới về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

19/07/2017 09:51 AM

Ngày 23/6/2017, Tổng cục Thuế đã trả lời vướng mắc về hóa đơn lẻ và thuế thu nhập cá nhân từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế của ông Nguyễn Tiến Dũng.

thuế thu nhập cá nhân

Theo đó, căn cứ vào Điểm c, Khoản 2, Điều 2 và Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC; Điều 1 và Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC;  Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại 2005; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế, nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ ngành nghề, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh. Cá nhân hành nghề độc lập tự thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế, có chứng chỉ hành nghề độc lập, nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định về tiền lương, tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu đồng/lần trở lên.

Xem chi tiết tại Công văn 2754/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,694

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn