Khám chữa bệnh tại Bệnh viện tuyến huyện nào cũng là đúng tuyến

21/03/2017 10:21 AM

Người có thẻ BHYT đi KCB tại Bệnh viện tuyến huyện của bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được coi là đúng tuyến dù nơi đăng ký ban đầu của người đó ở đâu.

Ông Võ Văn Lộc (TP.Hồ Chí Minh) đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhưng được trả lời chỉ được KCB ở Bệnh viện Thái Hòa, không được KCB tại các Bệnh viện tuyến huyện, xã trong tỉnh Đồng Tháp, như vậy có đúng không?

Theo Công văn số 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016 của BHXH Việt Nam, tại Khoản 4 bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Công văn 5388/BHXH-CSYT, điều đó có đồng nghĩa với việc người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương được thanh toán chi phí KCB khi tự đi KCB tại cơ sở KCB tuyến huyện, tuyến xã không?

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lộc đề nghị BHXH Việt Nam trả lời chi tiết cụ thể về việc này.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, từ ngày 1/1/2016, người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại Bệnh viện tuyến huyện được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng (Điểm c, Khoản 3, Điều 22).

Đồng thời, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng (Khoản 4 Điều 22). Các đối tượng là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được áp dụng quy định nêu trên từ ngày 1/10/2015.

Chiếu theo quy định nêu trên thì khi người có thẻ BHYT đi KCB tại Bệnh viện tuyến huyện của bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được coi là đúng tuyến dù nơi đăng ký ban đầu của người đó ở đâu.

Còn trong địa bàn tỉnh thì chỉ thực hiện thông tuyến huyện. Điều này có nghĩa là: Nếu ông đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện huyện hoặc Phòng khám đa khoa, hoặc trạm y tế cấp xã thì ông cũng được đến KCB tại bất kỳ bệnh viện huyện, Phòng khám đa khoa, Trạm y tế xã nào trong địa bàn tỉnh đều được coi là đúng tuyến.

Như vậy nếu ông đăng ký ban đầu tại Bệnh viện Thái Hòa (tuyến tỉnh) ông chỉ được KCB đúng tuyến tại Bệnh viện tuyến huyện (bất cứ địa phương nào), không áp dụng đối với Phòng khám đa khoa và Trạm y tế xã.  

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn