Lộ nhiều điểm sai tại Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán

18/10/2016 14:08 PM

Thông tư 133/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính đã lộ nhiều điểm sai. Cụ thể như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 133/2016/TT-BTC dẫn chiếu đến Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 nhưng ghi sai thành ngày 22/12/2015.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Tại Điều 35 của Thông tư 133/2016/TT-BTC có Khoản 1 nhưng không có Khoản 2.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

3. Tại Khoản 1 của Điều 67 của Thông tư 133/2016/TT-BTC có Điểm a nhưng không có Điểm b.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

4. Ngoài ra, còn xuất hiện lỗi hình thức khác, như là: Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 62 của Thông tư 133/2016/TT-BTC không được bôi đậm cho đồng nhất với Điểm 2.2.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thanh Hữu

27,651

Bình luận
2 lời bình
  • Thiếu thuyết phục

    Lỗi 1 và 4 khó có tính thuyết phục! Nên nêu ra là căn cứ theo công báo số mấy chứ nhỉ! Vấn đề này thuộc về duyệt in xuất bản rồi! Có khi trên bản soạn thảo gốc và các bản chỉnh sử nội dung chưa chắc sai!Lỗi 2 và 3 thì ok! Vì cái này là sai trong thể thức văn bản rồi, cái này thì trên bao nhiêu bản soạn thảo gốc và các lần duyệt chỉnh sửa nội dung không đối chiếu ra kể cũng hay!

    (Nguyen my) - 18/10/2016  Trả lời

  • Thông tư 133/2016/TT-BTC

    Bài viết giá trị, lỗi không đáng để xảy ra. Sách in bán rồi sửa lại ra sao?

    (Lê Văn Sơn) - 23/10/2016  Trả lời

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn