File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

13/10/2016 09:50 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu.

Toàn văn File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

Theo đó, File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu này bao gồm các phần sau đây:

1. Nhập bảng cân đối kế toán

bảng cân đối kế toán

2. Nhập báo cáo kết quả kinh doanh

báo cáo kết quả kinh doanh

3. Kết quả các chỉ tiêu tài chính

Kết quả các chỉ tiêu tài chính

4. So sánh các chỉ tiêu tài chính

So sánh các chỉ tiêu tài chính

5. Dữ liệu cho biểu đồ

Dữ liệu cho biểu đồ

6. Xem biểu đồ

Xem biểu đồ

Theo giasuketoantruong.com

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 69,704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn