Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn

26/09/2016 15:58 PM

Chị Kiều Mỹ Hạnh có thắc mắc như sau: “Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài thì người bán được phép viết tắt trên hóa đơn cho ngắn gọn hay không? Ví dụ như “Thị xã” có được viết tắt thành “TX” hay không?”

Toàn bộ danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn

Các từ được viết tắt trên hóa đơn

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn như sau (Căn cứ và Điểm b Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính):

STT

Từ được phép viết tắt

Viết tắt thành

1

Phường

P

2

X

3

Thị trấn

TT

4

Quận

Q

5

Huyện

H

6

Thị xã

TX

7

Thành phố

TP

8

Tỉnh

T

9

Việt Nam

VN

10

Cổ phần

CP

21

Các từ khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn