Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Năm 2017: Người làm trong cơ quan Nhà nước cũng phải nhập ngũ

20/09/2016 14:51 PM

Anh Vũ Trung Hiếu (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có hỏi: “Em sinh năm 1992, hiện đang làm việc trong cơ quan Nhà nước (công chức). Vậy trong năm 2017, em có thuộc trường hợp không gọi nhập ngũ hay không?”.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

(i) Điểm e Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

(ii) Điểm đ Khoản 2 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức thuộc một trong hai trường hợp nêu trên sẽ được tạm, miễn gọi nhập ngũ trong năm 2017.

nhập ngũ

Đồng thời, bất kỳ công dân nào (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức) thuộc một trong các trường hợp tại Điểm a, b, c, d, đ và g Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Kết luận: Chỉ khi nào anh Vũ Trung Hiếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì mới không gọi nhập ngũ trong năm 2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn