Phụ cấp kiêm nhiệm do đơn vị nào chi trả?

22/04/2016 08:43 AM

Ông Đỗ Hồng Long (Quảng Ngãi) hỏi, trường hợp Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao kiêm Trưởng Ban dân vận huyện thì cơ quan nào sẽ chi trả 10% phụ cấp kiêm nhiệm?

Ông Long cũng muốn biết, hiện có quy định điều kiện báo cáo viên là cán bộ công chức, viên chức mới được hưởng mức bồi dưỡng 300.000 đồng/buổi không, hay cán bộ công chức, viên chức cấp huyện khi báo cáo đều được hưởng mức bồi dưỡng này? Cụm từ “từ cấp huyện và tương đương trở xuống” có áp dụng cho cấp xã không? Cán bộ công chức, chuyên trách, không chuyên trách cấp xã khi báo cáo có được áp dụng mức chi 300.000 đồng/buổi không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục III Thông tư số 78/2005/TT-BNV  ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thì người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị theo chế độ tài chính hiện hành.

Do vậy, trường hợp làm Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm trưởng Ban dân vận thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm.

Trường hợp nào được hưởng thù lao báo cáo viên?

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP  ngày 5/3/2010 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức không quy định điều kiện, tiêu chuẩn giảng viên, báo cáo viên.

Tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC  ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định: Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp.

Do vậy, các tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP căn cứ theo đối tượng, trình độ học viên bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp, không nhất thiết báo cáo viên phải là cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định tại Tiết đ, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC, giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá: 300.000 đồng/buổi.

Do vậy, trường hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng mời giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức cấp xã được áp dụng mức chi bồi dưỡng tối đa 300.000 đồng/buổi.

Theo Báo điện tử Chính phủ

MỌI VƯỚNG MẮC VỀ VẤN ĐỀ NÀY, VUI LÒNG GỬI TẠI ĐÂY, ĐỂ ĐƯỢC LUẬT SƯ TƯ VẤN CỤ THỂ.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn