Cơ sở để điều chỉnh lương hưu

23/03/2016 08:34 AM

Ông Hồ Xuân Lĩnh có tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, trong đó từ tháng 2/1984-12/2014 đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (không tham gia từ tháng 3/2007-3/2013). Từ tháng 1/2015-6/2015 đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Nay, ông Lĩnh có đơn đề nghị BHXH TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian đóng BHXH để ông được hưởng lương hưu.

Về vấn đề này, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ sổ BHXH số 5402000733, ông có tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, trong đó: Từ tháng 2/1984 đến tháng 12/2014 đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (không tham gia từ tháng 3/2007 đến tháng 3/2013) và từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2015 đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Theo Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được thực hiện như sau:

lương hưu

Trong đó:

lương hưu

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tổng tiền lương đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Như vậy, lương hưu của ông đã được tính đầy đủ và đúng quy định.

Mức hưởng lương hưu được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH của ông, việc nâng lương, điều chỉnh hệ số lương đối với thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương của Nhà nước là phải thực hiện theo quy định, cơ quan BHXH chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo việc tính toán chính xác lương hưu của ông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, do đó không có cơ sở thực hiện theo đề nghị của ông.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn