GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Mức đóng bảo hiểm xã hội căn cứ vào Tiền lương trên hợp đồng lao động

04/09/2015 11:29 AM

Nhiều bạn đọc thắc mắc: “Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ năm 2016, như vậy số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng lên có đúng hay không?”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 5 và Khoản 2 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội 2006  quy định: 

- “Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động”. 

- “Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động”.

Như vậy, số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ căn cứ trên tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động chứ không phải căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng.

Nếu mức tiền lương, tiền công hiện tại của người lao động cao hơn hoặc bằng với mức lương tối thiểu vùng mới thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không bị thay đổi. 

Trường hợp, mức tiền lương, tiền công hiện tại của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng lên khi mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng.

Thanh Hữu

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội – Luật bảo hiểm xã hội 2014

...

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

Chia sẻ bài viết lên facebook 35,837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn