GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Tiền lương, tiền thưởng dịp Quốc khánh 2015

04/08/2015 10:36 AM

Những ngày qua, nhiều bạn đọc thắc mắc về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động dịp Quốc khánh (02/9/2015) như thế nào?
>> Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9
>> Quy định về tiền lương năm 2015
>> Giải đáp vướng mắc về Tiền lương 2015
>> Các đối tượng được tăng lương từ năm 2016
>> Tổng hợp văn bản về tăng lương, trợ cấp hàng tháng năm 2015
>> Chính sách Lao động - Bảo hiểm

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

1. Tiền lương

- Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 02/9/2015.

- Nếu người lao động đi làm vào ngày 02/9/2015 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (Tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.

- Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/2015 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường).

Xem hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 23/6/2015 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

Lưu ý: Mức tiền lương trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Như vậy, khuyến khích người sử dụng lao động trả lương càng nhiều càng tốt.

tiền lương

Ảnh minh họa

2. Tiền thưởng

Theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động.

Như vậy, tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2015 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.

Điều 103. Tiền thưởng – Bộ luật Lao động 2012

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Thanh Hữu

Chia sẻ bài viết lên facebook 247,234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn