Cách tính thời gian nâng lương với công chức cấp xã

23/05/2015 08:52 AM

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc tính thời gian được nâng bậc lương và kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Liên quan đến cách tính thời gian nâng bậc lương, kéo dài thời gian nâng bậc lương đối với công chức cấp xã, cử tri tỉnh Bắc Giang đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn cách thực hiện tại 2 văn bản sau:

Tại điểm d khoản 3 Điều Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định: "trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài...".

Trong khi tại điểm b khoản c Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người không chuyên trách ở cấp xã quy định: "nếu có năm vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian bị trừ của năm đó cũng tính theo thời gian bị trừ của hình thức bị kỷ luật".

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Bắc Giang như sau:

Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH đã quy định việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính được thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì Thông tư số 03/2005/TT-BNV và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Vì vậy, việc tính thời gian được nâng bậc lương và kéo dài xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn