INFOGRAPHIC 29/04/2014 11:09 AM

Infographic - "Rừng luật" tại Việt Nam

29/04/2014 11:09 AM

Ai cũng biết ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều Luật và các văn bản dưới Luật. Infographic sau đây sẽ giúp bạn đọc hình dung một cách dễ dàng hơn về "rừng luật" này


Infographic by Khoa Huỳnh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn