INFOGRAPHIC 12/05/2020 11:47 AM

Infographic: Các mốc thời gian tiến hành Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

12/05/2020 11:47 AM

Theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp được quy định như sau:

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn