INFOGRAPHIC 06/05/2020 08:23 AM

Infographic: Điều kiện doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

06/05/2020 08:23 AM

Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn