INFOGRAPHIC 26/12/2019 16:42 PM

Inforgraphic: Hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại

26/12/2019 16:42 PM

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm những hàng hóa, dịch vụ sau:

Tường Vy – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn