INFOGRAPHIC 19/12/2019 09:17 AM

Infographic: Tiền lương nhân viên đánh máy trong cơ quan Nhà nước

19/12/2019 09:17 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng toàn văn thông tin về tiền lương của nhân viên đánh máy trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

tiền lương nhân viên đánh máy

tiền lương nhân viên đánh máy

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các quy định sau đây:

(i) Khoản 3 Bảng 4 Phụ lục kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

(ii) Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

(iii) Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn