INFOGRAPHIC 06/12/2019 11:02 AM

Infographic: Thí điểm hợp nhất các cơ quan thuộc cấp tỉnh, huyện

06/12/2019 11:02 AM

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5898/BNV-TCBC đề nghị các tỉnh, thành phố sau khi thống nhất ý kiến của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn trước ngày 15/12/2019, cụ thể như sau:

Quý Nguyễn – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn