INFOGRAPHIC 29/11/2019 15:18 PM

Infographic: Hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

29/11/2019 15:18 PM

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; còn Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân được tổ chức như sau:

Thanh Lợi - Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn