INFOGRAPHIC 13/11/2019 11:21 AM

Infographic: Những trường hợp cá nhân không phải đăng ký kinh doanh

13/11/2019 11:21 AM

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP thì cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây không phải đăng ký kinh doanh:

Lưu ý: Trường hợp kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thì cá nhân phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Xem thêm quy định chi tiết tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP.

Thanh Lợi – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,490

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn