Hiệp định EVFTA 24/06/2020 11:24 AM

Hàng hoá có xuất xứ thuần túy theo Hiệp định EVFTA

24/06/2020 11:24 AM

Bộ Công thương ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Hàng hoá có xuất xứ thuần túy theo Hiệp định EVFTA (Ảnh minh họa)

Theo đó, hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy tại một Nước thành viên trong các trường hợp sau:

(1) Khoáng sản khai thác từ lòng đất hoặc đáy biển của Nước thành viên.

(2) Cây trồng và sản phẩm cây trồng được trồng và thu hoạch hoặc thu lượm tại Nước thành viên.

(3) Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

(4) Sản phẩm của động vật sống được nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

(5) Sản phẩm thu được từ giết mổ động vật được sinh ra và nuôi dưỡng tại Nước thành viên.

(6) Sản phẩm thu được từ săn bắn hoặc đánh bắt tại Nước thành viên.

(7) Sản phẩm thu được từ nuôi trồng thủy sản trong đó cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm được sinh ra hoặc nuôi dưỡng từ trứng, cá bột, cá nhỏ và ấu trùng.

(8) Sản phẩm đánh bắt và các sản phẩm khác thu được ngoài vùng lãnh hải bằng tàu của Nước thành viên.

(9) Sản phẩm được sản xuất ngay trên tàu chế biến của Nước thành viên từ các sản phẩm được đánh bắt và các sản phẩm thu được ngoài vùng lãnh hải bằng tàu của Nước thành viên.

(10) Sản phẩm đã qua sử dụng thu được từ Nước thành viên chỉ phù hợp để tái chế thành nguyên liệu thô.

(11) Phế thải và phế liệu thu được từ quá trình sản xuất tại Nước thành viên.

(12) Sản phẩm được khai thác từ đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài vùng lãnh hải nhưng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nước thành viên.

(13) Hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Nước thành viên từ các sản phẩm quy định nêu trên.

Lưu ý:

- Khái niệm “cây trồng và sản phẩm cây trồng” được quy định tại (2) bao gồm cây trồng, hoa, quả, rau củ, rong biển và nấm.

- Khái niệm “tàu của Nước thành viên” và “tàu chế biến của Nước thành viên” được quy định (8), (9) chỉ áp dụng đối với tàu và tàu chế biến đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Được đăng ký, treo cờ Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và có ít nhất 50% thuộc sở hữu của cá nhân tại Nước thành viên.

+ Được đăng ký, treo cờ Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và thuộc sở hữu của pháp nhân có trụ sở chính và cơ sở kinh doanh chính đặt tại Nước thành viên.

Pháp nhân có ít nhất 50% thuộc sở hữu của Việt Nam hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoặc của tổ chức nhà nước, cá nhân của một trong các Nước thành viên.

Thông tư 11/2020/TT-BCT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn