Năm 2019, đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính

29/04/2019 10:01 AM

Đây là nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019.

Kế hoạch hoạt động của BCĐ cải cách hành chính 2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính (TTHC), một số nhiệm vụ được đặt ra như sau:

- Tổ chức, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018.
- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các VBQPPL quy định về TTTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

- Đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi TTHC tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn.

- Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, ĐKKD; không để phát sinh ĐKKD, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết;

Không lồng ghép, bổ sung các ĐKKD mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC chính thức có hiệu lực ngày 24/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,415

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn