Đã cắt giảm trên 57% điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục

19/10/2018 16:09 PM

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, năm 2018, tổng số điều kiện kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ là 121 điều trên tổng số 212 điều, chiếm tỷ lệ 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh.

Tỷ lệ này vượt 5,2% so với tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 51,9% điều kiện kinh doanh mà Bộ đặt ra trước đó.

Cụ thể, có hai Nghị định về các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đã được thay đổi là Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 đã được thay thế bằng Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, do Chính phủ đã ban hành ngày 6/6/2018.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cắt giảm 24 điều, đơn giản hóa 4 điều trong tổng số 212 điều kiện kinh doanh, chiếm 13,2%.

Các điều kiện kinh doanh cắt giảm liên quan đến điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện cho phép thành lập phân hiệu, cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

BT

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,281

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn