Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới

09/10/2018 16:09 PM

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu.

Theo Bộ KH&ĐT, vẫn còn những điều kiện kinh doanh không phù hợp, không cần thiết, không đạt hiệu quả quản lý chưa được cắt giảm. Ảnh: Internet.

Kết quả chưa đậm nét

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đánh giá chung tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 19 của các bộ, cơ quan, địa phương trong quý III/2018, Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến ngày 27/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Báo cáo quý III/2018 về tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết 19 của 16 bộ, cơ quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các bộ, cơ quan, địa phương đã có cập nhật về các hoạt động đã thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung còn ít, chưa đậm nét.

Một số kết quả cụ thể như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hội thảo, khảo sát, đánh giá về điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành. Kết quả là các đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với các văn bản liên quan do các bộ, ngành soạn thảo.

Tháng 7/2018, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Sau hội nghị, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020 (đã ban hành-PV).

“Theo báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương, hầu hết thực hiện đạt mục tiêu, nhưng khi rà soát thấy rằng nhiều nội dung chưa thực chất. Có trường hợp, báo cáo nêu hành động thực thi chung chung, đôi khi chỉ là lặp lại các nội dung yêu cầu của Nghị quyết, kết quả không rõ ràng, nhất là báo cáo của một số địa phương”, Bộ KH&ĐT nêu.

Bên cạnh đó, cho đến ngày 27/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được báo cáo của một số bộ (như Y tế, Khoa học và Công nghệ, Lao động -Thương binh và Xã hội) và 35 địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông có báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chi tiêu về Chính phủ điện tử nhưng không có báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách của bộ, nhất là nhiệm vụ về cắt giảm điều kiện kinh doanh và danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Vẫn có Bộ bổ sung thêm điều kiện kinh doanh mới

Về cải cách quy định về điều kiện kinh doanh, Bộ KH&ĐT cho biết, trong quý III/2018, các bộ, ngành đã khẩn trương triển khai rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các điều kiện kinh doanh. Theo đánh giá, hầu hết các bộ trình dự thảo Nghị định về cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh đúng hạn (trước ngày 15/8/2018).

“Cho đến nay mới có 2 Nghị định cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh được ban hành, gồm Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định 100/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, với 858 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa. Việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu”, báo cáo của Bộ KH&ĐT nêu.

Theo Bộ KH&ĐT, các Bộ như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước là những bộ tích cực thực hiện nhiệm vụ này, với phương án cắt giảm thực chất.

Một số ít bộ như Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện với tiến độ chậm hơn. “Riêng Bộ Công an không đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mà đề xuất sửa riêng từng văn bản, nhưng thời hạn thực hiện trong năm 2019, không phải năm 2018. Bộ Giao thông vận tải không đề xuất xây dựng một văn bản sửa nhiều văn bản mà đề xuất sửa 9 Nghị định liên quan”, Bộ KH&ĐT cho biết.

Theo báo cáo của các bộ thì hầu hết đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nội dung cắt giảm và hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn là vấn đề cần tiếp tục thảo luận.

Đánh giá chung của Bộ KH&ĐT, vẫn còn những điều kiện kinh doanh không phù hợp, không cần thiết, không đạt hiệu quả quản lý chưa được cắt giảm.

Ví dụ như, các quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ bởi các cơ quan quản lý nhà nước vẫn tồn tại khá phổ biến. Các điều kiện kinh doanh được ẩn dưới quy định “thực hiện theo quy định của Bộ quản lý” chưa được cắt bỏ. Cá biệt một số nội dung thay đổi thực hiện mang tính hình thức, hơn là mục tiêu vì cải cách, vì DN. Vì vậy, chưa thể hiện được thực chất tinh thần “cắt giảm”.

Bộ KH&ĐT cho biết, theo báo cáo và phương án sửa đổi của các bộ thì đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh, nhưng nhiều điều kiện kinh doanh nằm trong các văn bản Luật và kế hoạch sửa Luật chưa rõ ràng. Do đó, cho dù các Nghị định cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh được phê duyệt trong năm 2018 thì chắc chắn cũng không đạt được chỉ tiêu cắt giảm 50%.

Đáng chú ý, Bộ KH&ĐT cho biết: “Rà soát sơ bộ cho thấy các Dự thảo Nghị định sửa nhiều Nghị định về điều kiện kinh doanh không bổ sung thêm các điều kiện kinh doanh mới, nhưng với các Dự thảo Nghị định sửa đổi riêng từng Nghị định thì có bổ sung thêm điều kiện kinh doanh mới, như các dự thảo Nghị định do Bộ Giao thông vận tải soạn thảo”.

H.Anh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,335

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn