Bộ Xây dựng cắt giảm và đơn giản hóa 85% điều kiện đầu tư kinh doanh

01/08/2018 07:38 AM

Hiện nay, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý đã được cắt giảm và đơn giản hóa đạt 85%, vượt 35% so với yêu cầu.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trong nửa đầu năm 2018 đã được tập trung thực hiện và có chuyển biến tích cực, cụ thể:

Bộ đã trình và Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, đã thực hiện bãi bỏ 5/17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 43,7% và giữ nguyên 15% trong tổng số 215 điều kiện kinh doanh được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì xây dựng.

Như vậy, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm và đơn giản hóa của Bộ Xây dựng đạt 85%, vượt 35% so với yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Bộ Xây dựng cho biết, đang tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất bãi bỏ 4 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định trong các văn bản Luật để thay bằng hình thức quản lý khác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác Cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã trình và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Theo Bộ Xây dựng nếu thực hiện tốt Chỉ thị này, đến cuối năm 2018, thời gian cấp phép xây dựng giảm có thể giảm 47 ngày, từ 166 ngày xuống còn 119 ngày.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã thí điểm thành lập Bộ phận một cửa, một cửa liên thông đối với 22 thủ tục hành chính (TTHC) trong tổng số 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (11 TTHC còn lại vẫn được ủy quyền cho Cục Giám định và Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực hiện). Qua 3 tháng đi vào hoạt động, Bộ phận một cửa thí điểm đã tiếp nhận 47 hồ sơ giải quyết TTHC, đã giải quyết 27 hồ sơ đúng hạn định và đang tiếp tục thực hiện 20 hồ sơ khác trong hạn định.

Toàn Thắng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,212

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn