Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Cắt giảm điều kiện khi sản xuất rượu công nghiệp từ 01/11/2017

20/09/2017 14:52 PM

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

Theo đó, để được sản xuất rượu công nghiệp thì doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Doanh nghiệp đó phải được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất;

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, về bảo vệ môi trường theo luật định;

- Đáp ứng về ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định của pháp luật;

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu;

Như vậy, so với quy định hiện hành (Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012), Nghị định 105 đã bỏ bớt quy định điều kiện yêu cầu về sức khoẻ đối với người trực tiếp sản xuất rượu.

Nghị định 105 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định 94.

Sản xuất rượu công nghiệp

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 94

Theo quy định mới tại Nghị định 105 (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)

Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Điều kiện cấp Giấy phép sảm xuất rượu công nghiệp bao gồm:

1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

2. Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

3. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

4. Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

5. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

7. Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Điều 8. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Trần Trang

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,729

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn